Witamy na stronie internetowej naszej kancelarii. Zapewniamy profesjonalną obsługę prawną w szerokim zakresie, w tym między innymi: prawa cywilnego, gospodarczego, karnego, prawa pracy i administracyjnego. Bogate doświadczenie zawodowe zespołu kancelarii gwarantuje naszym Klientom kompleksowe usługi doradztwa prawnego o najwyższych standardach.

Nasza misja

Naszą misją jest wykorzystanie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia prawniczego w zaspokajaniu potrzeb prawnych Klientów. Działamy z poszanowaniem zasad moralnych i etycznych, dbając o podnoszenie kultury i świadomości prawnej. Opieka prawna kancelarii GMS pozwala naszym Klientom swobodnie realizować Ich cele.

Usługi dla klientów indywidualnych

W ramach naszej działalności prowadzimy szereg spraw dla Klientów indywidualnych. Sam fakt, że Partnerzy Kancelarii wykonują zawód adwokata, ściśle współpracują z radcami prawnymi, rzecznikiem patentowym i biurem syndyka masy upadłości powoduje iż, zakres usług dla osób fizycznych jest bardzo szeroki. Obejmuje on zarówno sprawy z szeroko pojętego zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego, jak i sprawy karne oraz karno-gospodarcze.

Prawo medyczne

Prawo medyczne


Praktyka procesowa

Praktyka procesowa

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne


Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo nieruchomości

Prawo nieruchomości


Prawo żywnościowe

Prawo żywnościowe

Wybrane sprawy sądowe

Wyrokiem z dnia 04 lutego 2015 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację powoda od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie oddalającego powództwo o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę. Powód żądał zasądzenia od Szpitala kwoty 450.000 zł tytułem zadośćuczynienia, 8.082 zł tytułem odszkodowania i 1300 zł renty miesięcznie z tytułu – jego zdaniem – nieprawidłowego leczenia operacyjnego wieloodłamowego złamania nogi. W sprawie wypowiedziało się 3 biegłych lekarzy z zakresu ortopedii oraz zakażeń szpitalnych. Sąd – na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego uznał, że reprezentowany przez Kancelarię Szpital nie ponosi winy i powództwo oddalił. Wyrok jest prawomocny.

Wyrokiem z dnia 28.10.2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo o zadośćuczynienie. Powód żądał zasądzenia od Szpitala kwoty 100.000 zł z tytułu zakażenia gronkowcem złocistym. W sprawie wypowiadało się 2 biegłych lekarzy: z zakresu bakteriologii oraz internista. Sąd oddalił powództwo, uznając, że nie zachodzi związek przyczynowy pomiędzy działaniem reprezentowanego przez Kancelarię Szpitala a zakażeniem u powoda. Wyrok jest prawomocny. czytaj dalej...