Gabriela Morawska-Stanecka

Adwokat. Przewodnicząca Koła Przyjaciół Czworonogów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach; Członkini Zespołu do Spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Izba Adwokacka w Katowicach.
W 1991 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1993 r. złożyła egzamin sędziowski oraz egzamin radcowski, oba z wynikiem bardzo dobrym.
Stypendystka amerykańskiej Agency for International Development. W latach 1994-1998 prowadziła praktykę prawniczą jako radca prawny we własnej kancelarii.
Obsługiwała podmioty górnicze oraz spółki Skarbu Państwa, biorąc czynny udział w procesie restrukturyzacji górnictwa. Od 1998 do 2007 roku wykonywała zawód notariusza, prowadząc kancelarię notarialną, najpierw jednoosobowo, a następnie w formie spółki cywilnej. W tym czasie uczestniczyła w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem branży górniczej, jak również sporządzała szereg skomplikowanych umów, zarówno z zakresu prawa cywilnego, jak i gospodarczego. Gabriela Morawska–Stanecka specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, a w szczególności szeroko pojętej problematyce nieruchomości oraz w sprawach odszkodowawczych, a także w prawie spadkowym i rodzinnym oraz prawie pracy. Ponadto legitymuje się szeroką wiedzą z zakresu prawa gospodarczego, ugruntowaną w czasie 20-letniej praktyki prawniczej, a w szczególności szeroko pojętego górnictwa węgla kamiennego jak również prawa geologicznego i górniczego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przekształceń, restrukturyzacji, fuzji i przejęć oraz innych zagadnień, związanych z prawem korporacyjnym. Była członkiem Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. czwartej kadencji.
Specjalizuje się również w sprawach odszkodowawczych, w tym w szczególności w zakresie szkód na osobie. Zajmuje się obsługa prawną klientów zagranicznych, posługuje się językami: angielskim, hiszpańskim i rosyjskim.
e-mail: gms@gms-adwokat.pl

dr Marek Stańko

Adwokat.
Izba Adwokacka w Katowicach.
Partner w spółce. W 1988 ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, broniąc pracę magisterską z wyróżnieniem. W latach 1988-1990 odbył aplikację sędziowską w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach. Napisana w roku 2000 rozprawa doktorska dotycząca ochrony prawa własności w procesie kształtowania obszarów budowlanych przez gminę, również z wyróżnieniem. Od roku 2000 – adiunkt w Katedrze Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Sędzia w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chorzowie (od 1992), sędzia w Wydziale Cywilnym katowickiego Sądu Okręgowego (1999-2006). Przez wiele lat współpracował jako ekspert w komisjach sejmowych, między innymi w pierwszej komisji samorządu terytorialnego, kierowanej przez Profesora Waleriana Pańko. Jest również autorem wielu ekspertyz prawnych, dotyczących samorządu terytorialnego, planowania przestrzennego, prawa rolnego i prawa nieruchomości. Od 2006 r. prowadził indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego. Będąc członkiem Stowarzyszenia Polskich Prawników Agrarystów specjalizuje się w prawie rolnym. Jest także znawcą prawa żywnościowego, gospodarki nieruchomościami oraz mieniem komunalnym. Marek Stańko jest współautorem książek z zakresu prawa rolnego i gospodarki nieruchomościami. Swoje prace publikuje w czasopismach naukowych, krajowych oraz zagranicznych. Do szczególnych obszarów jego zainteresowań należą zagadnienia związane z partnerstwem publiczno-prywatnym.
Włada biegle językiem angielskim.
e-mail: ms@gms-adwokat.pl

Elwira Kucharska

Adwokat.
Izba Adwokacka w Katowicach.
Partner w spółce. W 1987 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1988-1990 odbyła aplikację sędziowską w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Katowicach.W 1988 r. złożyła egzamin sędziowski. W latach 1989- 2000 pracowała jako sędzia w sądach rejonowych: w Zabrzu, a nastepnie w Rudzie Śląskiej. Od 2000 do 2011 roku wykonywała zawód notariusza, prowadząc kancelarię notarialną. W tym czasie uczestniczyła w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw, jak również sporządzała szereg skomplikowanych umów, zarówno z zakresu prawa cywilnego, jak i gospodarczego. Elwira Kucharska specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym, a w szczególności szeroko pojętej problematyce nieruchomości, a także w prawie spadkowym i rodzinnym oraz w prawie samorządu terytorialnego.
Włada językiem angielskim.
email: ek@gms-adwokat.pl

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.07 s.