Publikacje Prasowe

"Prawnicy muszą pokochać sieć, wyboru nie ma",Prawnik DGP, 8 sierpnia 2012
mec. Gabriela Morawska-Stanecka - wywiad dla TVP Katowice lipiec 2009 dotyczący uprawnień pracowniczych w razie niewypłacenia wynagrodzenia za pracę w terminie
mec. Marek Stańko - wywiad dla TVP Katowice marzec 2009 dotyczący ochrony prawnej herbu miasta Katowice


Publikacje naukowe

M. Stańko: Podstawowe założenia konstrukcyjne „dzierżawy rolniczej” w świetle art. 38a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. [w:] Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego. Praca zbiorowa pod red. E. Drozda, A. Oleszki i M. Pazdana. Kluczbork 2007.
D. Łobos-Kotowska, M. Stańko : Sprawozdanie z XXIV Europejskiego Kongresu i Kolokwium Prawa Rolnego CASERTA (NIEAPOL) 26-29 września 2007 r. Przegląd Prawa Rolnego z 2007 r., nr 2. Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu
M. Stańko : The liability for food product in the Polish legal system. Agricultura, Istituzioni, Mercati nr 3 z 2008 r.
M. Stańko : Direct payments as an instrument of support for the development of rural areas (współautor D. Łobos-Kotowska), Agricultura, Istituzioni, Mercati nr 3 z 2008 r.
M. Stańko : Jurydyczne spojrzenie na problematykę ochrony gruntów rolnych na obszarach zurbanizowanych w świetle nowelizacji ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Nieruchomość z 2008 nr 4.
M. Stańko :Wybrane tezy orzeczeń w sprawach rolnych (współautor D. Łobos-Kotowska), Przegląd Prawa Rolnego nr 1 z 2008 r.
M. Stańko : Polska bibliografia prawnorolna za 2007 r., (współautor D. Łobos-Kotowska), Przegląd Prawa Rolnego nr 1 z 2008 r.


Publikacje książkowe

M. Stańko : Gospodarka mieniem komunalnym (współautor J. Jagoda i D. Łobos-Kotowska), LexisNexis, Warszawa 2008 r.
M. Stańko : „Rejestry publiczne”. Podrozdział w podręczniku akademickim : Prawo rolne, praca zb. pod red. A. Stelmachowskiego, Wydanie IV. LexisNexis Warszawa 2008 r.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.