2018-02-15 15:15

RODO 2018

W dniach 13-14 lutego 2018 r. mec. Elwira Kucharska – Stańko oraz mec. Gabriela Morawska – Stanecka, wzięły udział w szkoleniu „RODO 2018 - Praktyczne aspekty wprowadzenia nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w przedsiębiorstwie”.

Udział w szkoleniu, był konieczny w związku z mającym wejść w życie w maju Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. W trakcie dwudniowego spotkania, wprowadzono uczestników do problematyki przetwarzania danych osobowych, reguł prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania, podniesiono świadomość uczestników, jednocześnie podnosząc bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzono wydaniem Certyfikatów.

więcej...

2017-12-27 15:25

Akcja Uniwersytetu Śląskiego - UNIWERSYTET POMAGA

W grudniu odbyła się kolejna edycja akcji Uniwersytet Pomaga, organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Katowicach.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

Zwieńczeniem akcji była Konferencja, która miała miejsce w dniu 18 grudnia na Wydziale Prawa UŚ. W Konferencji brała udział Mec. Gabriela Morawska-Stanecka oraz Szanta (czekoladowy cocker spaniel, wychowany w naszej Kancelarii). Pani Mecenas w wystąpieniu zwróciła uwagę na kwestie związane ze znęcaniem się nad zwierzętami, nie wydającymi głosu, czyli m. in. karpiami, co zawsze stanowi problem w okresie przedświątecznym.
więcej...

2017-12-07 09:43

XV Ogólnopolskie Forum Medyczno-Prawne

W dniach 30 listopada-01 grudnia mecenas Elwira-Kucharska-Stańko i mecenas Gabriela Morawska-Stanecka uczestniczyły w XV Ogólnopolskim Forum Medyczno-Prawnym, które odbyło się w Warszawie.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

Tematyka tegorocznego Forum to: „Koniec i początek. Szczególne medyczne uwarunkowania opieki przedurodzeniowej oraz kończącego się życia”. Inspiracją dla organizatorów były toczące się w przestrzeni publicznej dyskusje w dwóch kwestiach granicznych: początku życia i wpływu zmian ustawy o działalności leczniczej na prawa pacjentek w związku z opieką okołoporodową oraz sposobów godnego zakończenia życia, szczegółami prawa do umierania w spokoju i godności.

Mecenas Gabriela Morawska-Stanecka omówiła aktualne orzecznictwo sądów cywilnych związane zabiegowym przerwaniem porodu (cesarskim cięciem), a w szczególności orzeczenia, w których odpowiedzialność podmiotu leczniczego i lekarza aktualizowała się wskutek zbyt późnego podjęcia decyzji o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia ze szkodą dla matki jak i dla narodzonego dziecka.
więcej...

2017-12-07 09:40

Konferencja - RÓŻNE ZWIERZĘTA - RÓŻNA OCHRONA? O SYTUACJI PRAWNEJ ZWIERZĄT

25 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Różne zwierzęta-różna ochrona? O sytuacji prawnej zwierząt”, współorganizowana przez Zespół do spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

W konferencji uczestniczyły Panie Mecenas Elwira Kucharska-Stańko i Gabriela Morawska-Stanecka, która czynnie brała udział w panelu poświęconym zwierzętom domowym i hodowlanym. Omawiała w nim problem administracyjnego odebrania zwierzęcia na podstawie ustawy o ochronie zwierząt. Wydarzenie to jest bardzo istotne, gdyż była to pierwsza konferencja dotycząca tematyki ochrony zwierząt, jaka została zorganizowana przez Adwokaturę, a szeroki odzew i zainteresowanie, zarówno adwokatów jak i organizacji pozarządowych wskazują, ze istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju akcje. Zarówno Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Sylwia Spurek, obecna na konferencji, jak i profesorowie Tomasz Pietrzykowski i Andrzej Elżanowski, którzy przedstawili świetne wystąpienia, z uznaniem podkreślili rolę adwokatów w kształtowaniu świadomości prawnej społeczeństwa w kwestiach dotyczących ochrony zwierząt.
więcej...

2017-11-02 08:33

Tydzień Konstytucyjny – MOJA KONSTYTUCJA

Kancelaria Adwokatów Stańko i Partnerzy GMS ponownie wsparła kolejną edycję Tygodnia Konstytucyjnego – Moja Konstytucja organizowanego przez Stowarzyszenie prof. Zbigniewa Hołdy.
Mec. Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w kolejnej edycji Tygodnia tym razem organizując zajęcia dydaktyczne na temat konstytucji dla uczniów i uczennic z Technikum Lotniczego w Katowicach. Organizatorom akcji zależy, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane są wśród młodych ludzi świadome obywatelstwo i motywacja do większego zainteresowania sprawami publicznymi. W tej edycji zwrócono szczególną uwagę na kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji.
więcej...

2017-10-19 15:06

Szkolenie organizowane przez NIK

W dniu 11 października br. Mecenas Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w organizowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli szkoleniu „Skuteczna i humanitarna metoda zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych w Polsce, w trosce o publiczne pieniądze”.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

Skierowane było ono do wszystkich, którzy chcą wprowadzać do swoich gmin, tzw. dobre praktyki w ochronie zwierząt. Przedstawiono obowiązujące w Polsce regulacje prawne, które pozwalają gminom w sposób bardziej skuteczny realizować program zwalczania bezdomności zwierząt. Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi to obowiązkowe zadania własne gminy. Na uznanie zasługują te gminy, które konsekwentnie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują programy zapobiegania bezdomności, między innymi poprzez kastrację i sterylizację oraz powszechne znakowanie zwierząt, również tych właścicielskich. Przede wszystkim zwracano uwagę na fakt, iż te gminy, które wdrożyły takie programy, odnotowały w ciągu trzech lat spadek populacji bezdomnych zwierząt o ponad 50%.
więcej...

2017-06-09 08:28

V Krakowskie Forum Karnistyczne

Dnia 9 czerwca 2017 r. odbyło się V Krakowskie Forum Karnistyczne, w którym udział wzięła Mec. Elwira Kucharska -Stańko, Mec. Gabriela Morawska-Stanecka oraz Mec. Małgorzata Rydzyk. Głównym celem Forum była odpowiedź na pytanie na czym powinno polegać prokonstytucyjne stosowanie prawa karnego w sprawach karnych. Debata miała charakter praktyczny, wskazywała sposoby argumentacji i zasady wykładni gwarantujące uzyskanie największej zgodności indywidualnego rozstrzygnięcia w sprawie karnej z wartościami konstytucyjnymi.

2017-05-27 08:14

Konferencja - PRAWA PACJENTEK – BEZ ZNIECZULENIA

Dnia 27 maja 2017 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja „Prawa pacjentek – bez znieczulenia”, w której uczestniczyła mec. Gabriela Morawska-Stanecka.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie, Komisję Praw Człowieka przy NRA oraz Zespół ds. Kobiet przy NRA. W trakcie dyskusji poruszono między innymi kwestie praw do świadczeń zdrowotnych, opieki okołoporodowej, poszanowania intymności i godności pacjentek oraz zagadnienia praw kobiet w kontekście praw reprodukcyjnych. Konferencja miała charakter edukacyjny, jednocześnie jednak jej celem było wypracowanie wspólnych stanowisk dotyczących praw pacjentek.
więcej...

2017-05-17 11:19

Konferencja - MEDTRENDS – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia

Dnia 17 maja 2017 r. mec. Gabriela Morawska – Stanecka wzięła udział w konferencji „MedTrends – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia”, która odbyła się w Zabrzu. Tematyka spotkania skupiona była wokół Internetu Rzeczy w medycynie i druku 3D. Ważnym elementem spotkania była również interdyscyplinarna dyskusja nad rzetelnością i jakością aplikacji mobilnych w ochronie zdrowia w świetle nowych wytycznych UE. Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym, ma na celu wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, medycyny, bioinżynierii, informatyki oraz biznesu nie tylko z Polski, ale również z innych krajów europejskich. Warto podkreślić, że w tym roku, współorganizatorem Forum było Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.


źródło zdjęcia http://medtrends.pl/

więcej...

2017-05-12 08:23

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - REFORMA SŁUŻBY ZDROWIA – PROGRES CZY REGRES W OCHRONIE PRAW PACJENTÓW

Mec. Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Reforma służby zdrowia – progres czy regres w ochronie praw pacjentów” zorganizowanej 12 maja 2017 r. przez Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ.
Głównym celem konferencji było przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat poziomu ochrony praw pacjentów w świetle ostatnich zmian w polskim ustawodawstwie. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy nowelizacja oraz wprowadzane nowe rozwiązania rzeczywiście, jako główny cel stawiają dobro pacjentów, poprawę jakości świadczonych usług oraz ich dostępności.

więcej...

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.08 s.