2017-11-02 08:33

Tydzień Konstytucyjny – MOJA KONSTYTUCJA

Kancelaria Adwokatów Stańko i Partnerzy GMS ponownie wsparła kolejną edycję Tygodnia Konstytucyjnego – Moja Konstytucja organizowanego przez Stowarzyszenie prof. Zbigniewa Hołdy.
Mec. Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w kolejnej edycji Tygodnia tym razem organizując zajęcia dydaktyczne na temat konstytucji dla uczniów i uczennic z Technikum Lotniczego w Katowicach. Organizatorom akcji zależy, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane są wśród młodych ludzi świadome obywatelstwo i motywacja do większego zainteresowania sprawami publicznymi. W tej edycji zwrócono szczególną uwagę na kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji.
więcej...

2017-10-19 15:06

Szkolenie organizowane przez NIK

W dniu 11 października br. Mecenas Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w organizowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli szkoleniu „Skuteczna i humanitarna metoda zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych w Polsce, w trosce o publiczne pieniądze”.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

Skierowane było ono do wszystkich, którzy chcą wprowadzać do swoich gmin, tzw. dobre praktyki w ochronie zwierząt. Przedstawiono obowiązujące w Polsce regulacje prawne, które pozwalają gminom w sposób bardziej skuteczny realizować program zwalczania bezdomności zwierząt. Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi to obowiązkowe zadania własne gminy. Na uznanie zasługują te gminy, które konsekwentnie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują programy zapobiegania bezdomności, między innymi poprzez kastrację i sterylizację oraz powszechne znakowanie zwierząt, również tych właścicielskich. Przede wszystkim zwracano uwagę na fakt, iż te gminy, które wdrożyły takie programy, odnotowały w ciągu trzech lat spadek populacji bezdomnych zwierząt o ponad 50%.
więcej...

2017-06-09 08:28

V Krakowskie Forum Karnistyczne

Dnia 9 czerwca 2017 r. odbyło się V Krakowskie Forum Karnistyczne, w którym udział wzięła Mec. Elwira Kucharska -Stańko, Mec. Gabriela Morawska-Stanecka oraz Mec. Małgorzata Rydzyk. Głównym celem Forum była odpowiedź na pytanie na czym powinno polegać prokonstytucyjne stosowanie prawa karnego w sprawach karnych. Debata miała charakter praktyczny, wskazywała sposoby argumentacji i zasady wykładni gwarantujące uzyskanie największej zgodności indywidualnego rozstrzygnięcia w sprawie karnej z wartościami konstytucyjnymi.

2017-05-27 08:14

Konferencja - PRAWA PACJENTEK – BEZ ZNIECZULENIA

Dnia 27 maja 2017 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja „Prawa pacjentek – bez znieczulenia”, w której uczestniczyła mec. Gabriela Morawska-Stanecka.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie, Komisję Praw Człowieka przy NRA oraz Zespół ds. Kobiet przy NRA. W trakcie dyskusji poruszono między innymi kwestie praw do świadczeń zdrowotnych, opieki okołoporodowej, poszanowania intymności i godności pacjentek oraz zagadnienia praw kobiet w kontekście praw reprodukcyjnych. Konferencja miała charakter edukacyjny, jednocześnie jednak jej celem było wypracowanie wspólnych stanowisk dotyczących praw pacjentek.
więcej...

2017-05-17 11:19

Konferencja - MEDTRENDS – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia

Dnia 17 maja 2017 r. mec. Gabriela Morawska – Stanecka wzięła udział w konferencji „MedTrends – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia”, która odbyła się w Zabrzu. Tematyka spotkania skupiona była wokół Internetu Rzeczy w medycynie i druku 3D. Ważnym elementem spotkania była również interdyscyplinarna dyskusja nad rzetelnością i jakością aplikacji mobilnych w ochronie zdrowia w świetle nowych wytycznych UE. Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym, ma na celu wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, medycyny, bioinżynierii, informatyki oraz biznesu nie tylko z Polski, ale również z innych krajów europejskich. Warto podkreślić, że w tym roku, współorganizatorem Forum było Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.


źródło zdjęcia http://medtrends.pl/

więcej...

2017-05-12 08:23

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - REFORMA SŁUŻBY ZDROWIA – PROGRES CZY REGRES W OCHRONIE PRAW PACJENTÓW

Mec. Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Reforma służby zdrowia – progres czy regres w ochronie praw pacjentów” zorganizowanej 12 maja 2017 r. przez Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ.
Głównym celem konferencji było przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat poziomu ochrony praw pacjentów w świetle ostatnich zmian w polskim ustawodawstwie. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy nowelizacja oraz wprowadzane nowe rozwiązania rzeczywiście, jako główny cel stawiają dobro pacjentów, poprawę jakości świadczonych usług oraz ich dostępności.

więcej...

2017-04-25 11:19

Konferencja - PRAWO I MEDYCYNA

Dnia 25 kwietnia 2017 r. mec. Gabriela Morawska – Stanecka reprezentowała Izbę Adwokacką w Katowicach na Konferencji „Prawo i Medycyna”. Konferencja została objęta honorowym patronatem Dziekana Izby Adwokackiej, na specjalne zaproszenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Śląsk oraz Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Głównym celem Konferencji było zwiększenie świadomości studentów w zakresie prawa medycznego. Prelegenci podjęli między innymi temat praw pacjenta, klauzuli sumienia, przybliżyli problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej, telemedycyny oraz eksperymentu medycznego.

więcej...

2017-03-23 11:20

Konferencja w Klinice Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych

Mec. Gabriela Morawska-Stanecka brała udział – na zaproszenie Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego – w konferencji, która miała miejsce w Klinice Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych. Pani Mecenas w referacie przedstawiła aktualne poglądy doktryny i orzecznictwo sądowe, związane z zakresem i sposobem udzielania pacjentowi i innym osobom informacji lekarskiej, jak również konsekwencje prawne braku informacji lub informacji niepełnej czy nierzetelnej.

2016-11-17 08:38

XXI Ogólnopolskie Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej

W dniach 17-18 listopada 2016 r. mec. Elwira Kucharska-Stańko oraz mec. Gabriela Morawska-Stanecka, wzięły udział w XXI Ogólnopolskim Sympozjum Kierowniczej Kadry Medycznej – „Profilaktyka i Zwalczanie Zakażeń Szpitalnych”, które odbyło się w Warszawie. W trakcie dwudniowego sympozjum omawiano procedury higieniczne, zasady postępowania z pacjentami, zaś całość spotkania zamknął interdyscyplinarny panel dyskusyjny dotyczący aspektów prawnych, socjologicznych i etycznych w profilaktyce i zwalczaniu zakażeń.

więcej...

2016-06-03 13:19

Sympozjum adwokatów i aplikantów adwokackich

W dniach 03-05 czerwca 2016 r. mec. Gabriela Morawska-Stanecka brała udział w organizowanym przez ORA w Katowicach sympozjum adwokatów i aplikantów adwokackich, które odbyło się w Ustroniu. W trakcie Sympozjum omawiane były zmiany w kodeksie postępowania karnego, które weszły w życie w kwietniu 2016 r. i problemy intertemporalne, związane z trzecią w ciągu 2,5 roku nowelizacją procedury karnej. Problematykę tę przedstawił SSA we Wrocławiu Andrzej Kot. Drugi bardzo ciekawy wykład dotyczył obrotu prawnego z zagranicę i wygłosił go nasz kolega z Krakowa, adwokat Wojciech Bergier.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.