2017-12-27 15:25

Akcja Uniwersytetu Śląskiego - UNIWERSYTET POMAGA

W grudniu odbyła się kolejna edycja akcji Uniwersytet Pomaga, organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Katowicach.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

Zwieńczeniem akcji była Konferencja, która miała miejsce w dniu 18 grudnia na Wydziale Prawa UŚ. W Konferencji brała udział Mec. Gabriela Morawska-Stanecka oraz Szanta (czekoladowy cocker spaniel, wychowany w naszej Kancelarii). Pani Mecenas w wystąpieniu zwróciła uwagę na kwestie związane ze znęcaniem się nad zwierzętami, nie wydającymi głosu, czyli m. in. karpiami, co zawsze stanowi problem w okresie przedświątecznym.
więcej...

2017-12-07 09:43

XV Ogólnopolskie Forum Medyczno-Prawne

W dniach 30 listopada-01 grudnia mecenas Elwira-Kucharska-Stańko i mecenas Gabriela Morawska-Stanecka uczestniczyły w XV Ogólnopolskim Forum Medyczno-Prawnym, które odbyło się w Warszawie.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

Tematyka tegorocznego Forum to: „Koniec i początek. Szczególne medyczne uwarunkowania opieki przedurodzeniowej oraz kończącego się życia”. Inspiracją dla organizatorów były toczące się w przestrzeni publicznej dyskusje w dwóch kwestiach granicznych: początku życia i wpływu zmian ustawy o działalności leczniczej na prawa pacjentek w związku z opieką okołoporodową oraz sposobów godnego zakończenia życia, szczegółami prawa do umierania w spokoju i godności.

Mecenas Gabriela Morawska-Stanecka omówiła aktualne orzecznictwo sądów cywilnych związane zabiegowym przerwaniem porodu (cesarskim cięciem), a w szczególności orzeczenia, w których odpowiedzialność podmiotu leczniczego i lekarza aktualizowała się wskutek zbyt późnego podjęcia decyzji o przeprowadzeniu cesarskiego cięcia ze szkodą dla matki jak i dla narodzonego dziecka.
więcej...

2017-12-07 09:40

Konferencja - RÓŻNE ZWIERZĘTA - RÓŻNA OCHRONA? O SYTUACJI PRAWNEJ ZWIERZĄT

25 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Różne zwierzęta-różna ochrona? O sytuacji prawnej zwierząt”, współorganizowana przez Zespół do spraw Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

W konferencji uczestniczyły Panie Mecenas Elwira Kucharska-Stańko i Gabriela Morawska-Stanecka, która czynnie brała udział w panelu poświęconym zwierzętom domowym i hodowlanym. Omawiała w nim problem administracyjnego odebrania zwierzęcia na podstawie ustawy o ochronie zwierząt. Wydarzenie to jest bardzo istotne, gdyż była to pierwsza konferencja dotycząca tematyki ochrony zwierząt, jaka została zorganizowana przez Adwokaturę, a szeroki odzew i zainteresowanie, zarówno adwokatów jak i organizacji pozarządowych wskazują, ze istnieje zapotrzebowanie na tego rodzaju akcje. Zarówno Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Sylwia Spurek, obecna na konferencji, jak i profesorowie Tomasz Pietrzykowski i Andrzej Elżanowski, którzy przedstawili świetne wystąpienia, z uznaniem podkreślili rolę adwokatów w kształtowaniu świadomości prawnej społeczeństwa w kwestiach dotyczących ochrony zwierząt.
więcej...

2017-11-02 08:33

Tydzień Konstytucyjny – MOJA KONSTYTUCJA

Kancelaria Adwokatów Stańko i Partnerzy GMS ponownie wsparła kolejną edycję Tygodnia Konstytucyjnego – Moja Konstytucja organizowanego przez Stowarzyszenie prof. Zbigniewa Hołdy.
Mec. Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w kolejnej edycji Tygodnia tym razem organizując zajęcia dydaktyczne na temat konstytucji dla uczniów i uczennic z Technikum Lotniczego w Katowicach. Organizatorom akcji zależy, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane są wśród młodych ludzi świadome obywatelstwo i motywacja do większego zainteresowania sprawami publicznymi. W tej edycji zwrócono szczególną uwagę na kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji.
więcej...

2017-10-19 15:06

Szkolenie organizowane przez NIK

W dniu 11 października br. Mecenas Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w organizowanym przez Najwyższą Izbę Kontroli szkoleniu „Skuteczna i humanitarna metoda zmniejszenia populacji zwierząt bezdomnych w Polsce, w trosce o publiczne pieniądze”.

Galeria Duży Obraz
galeria miniatura
galeria miniatura
galeria miniatura

Skierowane było ono do wszystkich, którzy chcą wprowadzać do swoich gmin, tzw. dobre praktyki w ochronie zwierząt. Przedstawiono obowiązujące w Polsce regulacje prawne, które pozwalają gminom w sposób bardziej skuteczny realizować program zwalczania bezdomności zwierząt. Zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi to obowiązkowe zadania własne gminy. Na uznanie zasługują te gminy, które konsekwentnie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują programy zapobiegania bezdomności, między innymi poprzez kastrację i sterylizację oraz powszechne znakowanie zwierząt, również tych właścicielskich. Przede wszystkim zwracano uwagę na fakt, iż te gminy, które wdrożyły takie programy, odnotowały w ciągu trzech lat spadek populacji bezdomnych zwierząt o ponad 50%.
więcej...

2017-06-09 08:28

V Krakowskie Forum Karnistyczne

Dnia 9 czerwca 2017 r. odbyło się V Krakowskie Forum Karnistyczne, w którym udział wzięła Mec. Elwira Kucharska -Stańko, Mec. Gabriela Morawska-Stanecka oraz Mec. Małgorzata Rydzyk. Głównym celem Forum była odpowiedź na pytanie na czym powinno polegać prokonstytucyjne stosowanie prawa karnego w sprawach karnych. Debata miała charakter praktyczny, wskazywała sposoby argumentacji i zasady wykładni gwarantujące uzyskanie największej zgodności indywidualnego rozstrzygnięcia w sprawie karnej z wartościami konstytucyjnymi.

2017-05-27 08:14

Konferencja - PRAWA PACJENTEK – BEZ ZNIECZULENIA

Dnia 27 maja 2017 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja „Prawa pacjentek – bez znieczulenia”, w której uczestniczyła mec. Gabriela Morawska-Stanecka.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Naczelną Radę Adwokacką w Warszawie, Komisję Praw Człowieka przy NRA oraz Zespół ds. Kobiet przy NRA. W trakcie dyskusji poruszono między innymi kwestie praw do świadczeń zdrowotnych, opieki okołoporodowej, poszanowania intymności i godności pacjentek oraz zagadnienia praw kobiet w kontekście praw reprodukcyjnych. Konferencja miała charakter edukacyjny, jednocześnie jednak jej celem było wypracowanie wspólnych stanowisk dotyczących praw pacjentek.
więcej...

2017-05-17 11:19

Konferencja - MEDTRENDS – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia

Dnia 17 maja 2017 r. mec. Gabriela Morawska – Stanecka wzięła udział w konferencji „MedTrends – Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia”, która odbyła się w Zabrzu. Tematyka spotkania skupiona była wokół Internetu Rzeczy w medycynie i druku 3D. Ważnym elementem spotkania była również interdyscyplinarna dyskusja nad rzetelnością i jakością aplikacji mobilnych w ochronie zdrowia w świetle nowych wytycznych UE. Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym, ma na celu wymianę wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora nauki, medycyny, bioinżynierii, informatyki oraz biznesu nie tylko z Polski, ale również z innych krajów europejskich. Warto podkreślić, że w tym roku, współorganizatorem Forum było Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.


źródło zdjęcia http://medtrends.pl/

więcej...

2017-05-12 08:23

Ogólnopolska Konferencja Naukowa - REFORMA SŁUŻBY ZDROWIA – PROGRES CZY REGRES W OCHRONIE PRAW PACJENTÓW

Mec. Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Reforma służby zdrowia – progres czy regres w ochronie praw pacjentów” zorganizowanej 12 maja 2017 r. przez Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ.
Głównym celem konferencji było przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat poziomu ochrony praw pacjentów w świetle ostatnich zmian w polskim ustawodawstwie. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy nowelizacja oraz wprowadzane nowe rozwiązania rzeczywiście, jako główny cel stawiają dobro pacjentów, poprawę jakości świadczonych usług oraz ich dostępności.

więcej...

2017-04-25 11:19

Konferencja - PRAWO I MEDYCYNA

Dnia 25 kwietnia 2017 r. mec. Gabriela Morawska – Stanecka reprezentowała Izbę Adwokacką w Katowicach na Konferencji „Prawo i Medycyna”. Konferencja została objęta honorowym patronatem Dziekana Izby Adwokackiej, na specjalne zaproszenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Śląsk oraz Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA. Głównym celem Konferencji było zwiększenie świadomości studentów w zakresie prawa medycznego. Prelegenci podjęli między innymi temat praw pacjenta, klauzuli sumienia, przybliżyli problematykę odpowiedzialności odszkodowawczej, telemedycyny oraz eksperymentu medycznego.

więcej...

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.04 s.